Latest

Rytoj…

  Iškratai paskutinius Syvus iš vidaus. Tuščias. Nieko nebeliko.   Bus geriau? Bus lengviau?   Rytojus šviesesnis ir geresnis.   V.K. 2016-05-30
Read More

Tvari miesto plėtra

Pasaulio miestai priklausomai nuo šalies išsivystymo lygio susiduria tiek su bendromis, tiek ir tai valstybei būdingomis problemomis. Pagrindines bendras miestų problemas galima išskirti, kaip besivystančių šalių aukštas skurdo
Read More